Scen


ELaS AB levererar både mobila och platsbyggda scener i varierande storlekar. Här under finner ni de scenlösningar vi erbjuder.

Elverk från 1000w upp till 24kw finns att hyra för tillfällen då ström inte finns till hands. Scenpodier

Mobila Scener

Scentillbehör