Mobilscen L 42 kvm


Mobilscen L är en trailerscen på 42 kvadratmeter som riggas på ca 40 minuter.
Detta är den perfekta scenen vid arrangemang där tiden är knapp för rigg och riv.Transportläge:


  • 8,20 Lång
  • 3,70 Höjd
  • 2,54 Bred


  • Scenläge:


  • 6,80 Bred
  • 6,30 Djup
  • 4,60 Höjd
  • 3,50 Clear